Høring

Høring

Vejledning om anvendelse af tvang m.v. i psykiatrien samt Vejledning om registrering af tvang m.v. i psykiatrien

Vejledningerne er en revidering af: 

- Vejledning nr. 9778 af 2. august 2016 om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, mv. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger 
- Vejledning nr. 9798 af 16. august 2016 om udfyldelse af tvangsprotokoller (registering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt udfyldelse af anvendelse af udskrivningsaftaler/koorinationsplaner.

Revidering af vejledningerne sker bl.a. på baggrund af en række lovændringer i psykiatriloven og dertilhørende bekendtgørelser, som trådte i kræft i 2019.

Der henvises i øvrigt til høringsbrevet.

Ikrafttrædelsesdato: 1. april 2020 
Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
24-02-2020
27-03-2020
frist kl. 12:00
2019/2020
28-01-2020