Høring

Høring

Høring over 2. del af kontrolpakken vedr. gebyr for hvidvasktilsyn med revisorer og ejendomsmæglere

Forslag til Lov om ændring af revisorloven og lov om formidling af fast ejendom m.v. (Gebyr for hvidvasktilsyn med revisorer og ejendomsmæglere)
Erhvervsstyrelsen har i dag sendt udkast til forslag til lov om ændring af revisorloven og lov om formidling af fast ejendom m.v i høring.

Nærværende lovforslag har til formål at skabe hjemmel til, at Erhvervsstyrelsen kan opkræve et gebyr til at finansiere Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder samt ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder fra og med 2021. Gebyret bliver offentliggjort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside og bliver opkrævet hos den enkelte godkendte revisor og godkendte ejendomsmægler.

Lovforslaget forventes fremsat februar I 2020 som en del af forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love (kontrolpakke). Lovforslaget udgør således anden del af det samlede lovforslag. Første del af lovforslaget blev sendt i høring den 26. november 2019 med frist for høringssvar den 30. december 2019.

Hele udkastet mv. kan downloades nedenfor.
Lovforslag
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
06-01-2020
10-01-2020
01-01-2021
2019/2020
Katia Tórsheim Voltelen
kattor@erst.dk
13-12-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 401,189 kB
Høringsliste 389,521 kB
Lovforslag 665,305 kB