Høring

Høring

Høring over ændring af markedsføringsloven

Høring over ændring af markedsføringsloven
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af lov om markedsføring i høring.

Efter de gældende regler forældes overtrædelser af markedsføringsloven to år efter, at de er ophørt, jf. straffelovens § 93, stk. 1, nr. 1, jf. § 94, stk. 1. Forældelsesfristen i markedsføringsloven regnes fra det tidspunkt, hvor det omhandlede markedsføringsmateriale ikke længere er i brug.

Med lovforslaget foreslås indført en femårig forældelsesfrist for overtrædelse af markedsføringslovens bestemmelser i § 5, stk. 1, og § 6, stk. 1, i forbindelse med vildledende markedsføring af fast ejendom eller kreditaftaler til finansiering af eller med sikkerhed i fast ejendom samt vildledende markedsføring af løbende kontraktforhold med angivelse af en fast eller varig pris. Den udvidede forældelsesfrist skal sikre Forbrugerombudsmandens håndhævelsesmuligheder i sådanne sager, og dermed medvirke til en bedre forbrugerbeskyttelse.
Lovforslag
Erhverv
13-01-2020
13-03-2020
01-07-2020
2019/2020
Tina Madsen
tma@kfst.dk
13-12-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 88,949 kB
Høringsliste 92,848 kB
Lovforslag 111,541 kB