Høring

Høring

Høring over udkast til vejledning om mærkning af produkter med beskyttede betegnelser (BGB/BOB/GTS)

Høring over udkast til vejledning om mærkning af produkter med beskyttede betegnelser (BGB/BOB/GTS)

I forbindelse med EU-Kommissionens audit (Sante F) af den danske kontrol af EU’s kvalitetsordninger i 2018 blev det klart, at der var behov for en dansk vejledning om mærkning af produkter med beskyttede geografiske betegnelser (herefter BGB), beskyttede oprindelsesbetegnelser (herefter BOB) og garanterede traditionelle specialiteter (herefter GTS).

Nærværende udkast til vejledning er første udgave af denne vejledning, som det er Fødevarestyrelsens intention at opdatere, hvis der kommer væsentlige lovændringer eller nye fortolkninger, der er af væsentlig karakter.

Bemærkninger til udkastet kan sendes til livn@fvst.dk og 29@fvst.dk senest den 16. januar 2020.

Vejledning
Fødevarestyrelsen
Erhverv
16-01-2020
16-03-2020
2019/2020
12-12-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til vejledning 925,855 kB