Høring

Høring

Høring over interessen for private 5G-net

Høring over interessen for private 5G-net (3,5 GHz-frekvensbåndet)
Energistyrelsen arbejder for, at Danmark får en smidig og effektiv udrulning af 5G-net, og Danmark skal være blandt de bedste til at anvende teknologien.

Muligheden for ekstremt pålidelig kommunikation og for, at langt flere typer udstyr kobles på nettet, kan gøre det interessant at kunne etablere private 5G­-net for at understøtte tjenester inden for eksempelvis sundhedssektoren, produktionsindustri, beredskab, landbrug, transport m.v. Sådanne private 5G­-net kan enten være drevet af virksomheden selv eller af fx en mobiloperatør. 

3,5 GHz-frekvensbåndet forventes at være meget værdifuldt for mobiloperatørerne og spille en afgørende rolle forbindelse med udrulning af nye 5G-tjenester. Det er derfor vigtigt også i denne henseende, at der sikres en effektiv anvendelse af frekvenserne. Hvis der skal afsættes frekvenser til private 5G-net er det derfor afgørende, at der er en reel efterspørgsel, så frekvenserne ikke ligger ubrugte hen.

Energistyrelsen har på den baggrund besluttet at iværksætte en høring med henblik på at afklare efterspørgslen efter muligheden for at etablere private 5G-net. Denne afklaring vil indgå i den kommende ministerbeslutning vedrørende, hvilke frekvenser der vil indgå i den kommende auktion, som forventes afholdt inden udgangen af 2020. 

Energistyrelsen opfordrer til at indsende høringssvar elektronisk på adressen tele@ens.dk senest den 13. januar 2020 (OBS! Fristen er rykket frem til den 13. januar). 

Spørgsmål om høringen kan rettes til ovennævnte mailadresse eller til Solveig Nisbeth Henriksen på e-mail sohe@ens.dk eller telefon 33 92 67 61, til Matias Find på e-mail mfi@ens.dk eller telefon 33 92 67 90 eller til Nikolaj Koch på e-mail nko@ens.dk eller telefon 33 92 72 90. 


Andet materiale
Energistyrelsen
Erhverv
13-01-2020
06-03-2020
2019/2020
04-12-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høring over interessen for private 5G-net 122,802 kB
Høringsliste 202,217 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 116,540 kB
Høringssvar
Høringssvar 4,915 MB