Høring

Høring

Høring af forslag til lov om afskaffelse af opholdskravet for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.

Høring af forslag til lov om afskaffelse af opholdskravet for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.
Lovforslaget udmønter dele af finanslovsaftalen for 2020 vedrørende afskaffelse af opholdskravet for ret til dagpenge.

Lovforslaget indebærer, at opholdskravet for ret til dagpenge afskaffes den 1. februar 2020, samt at der gives mulighed for genopretning af a-kasse medlemskab for tidligere medlemmer, der har meldt sig ud på grund af opholdskravet.
Lovforslag
Arbejdsmarked
16-12-2019
16-02-2020
01-02-2020
2019/2020
03-12-2019