Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om betaling for visse veterinære laboratorieanalyser

Bekendtgørelse om betaling for visse veterinære laboratorieanalyser

Prøvemateriale, der udtages i henhold til den rutinemæssige overvågning af visse husdyrsygdomme, skal fremover indsendes til undersøgelse på det nationale referencelaboratorie. Som en konsekvens heraf præciseres det i bekendtgørelsen, at det fremover er det nationale referencelaboratorie, der opkræver betaling for omkostningerne ved analyserne.Bekendtgørelser
Fødevarestyrelsen
Erhverv
10-12-2019
10-02-2020
01-01-2020
2019/2020
02-12-2019

Dokumenter