Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Høring over udkast til bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. (støttebekendtgørelsen). Ændringerne skal styrke mulighederne for samarbejde mellem en almen boligorganisation og en privat bygherre og indeholder derudover forenkling af regler om udbud m.v. Bekendtgørelsen er sendt i høring med frist den 20. december 2019.

Bekendtgørelser
Ejendomme og byggeri
20-12-2019
20-02-2020
13-01-2020
2019/2020
Jacob Østlund Jacobsen
jaj@tbst.dk
29-11-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 199,819 kB
Udkast til bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. 361,804 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 135,352 kB
Høringssvar
Høringssvar 541,305 kB