Høring

Høring

Høring over lovforslag i kontrolpakken

Forslag om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love (kontrolpakke)
Erhvervsstyrelsen har i dag sendt udkast til lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love (kontrolpakke) i høring. 

Lovforslaget har til formål at gribe hurtigere og mere effektivt ind over for økonomisk svindel ved at styrke selskabs- og regnskabskontrollen og derigennem også understøtte Skatteforvaltningens indsats mod skatteunddragelse. Lovforslaget tilvejebringer de juridiske rammer for, at Erhvervsstyrelsen kan udføre en effektiv kontrol med oplysninger om virksomheder og indberetning af årsrapporter, både i forbindelse med registrering og efterfølgende. Samtidig styrker lovforslaget kravene til revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant. Endelig giver lovforslaget mulighed for, at Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at frivillige foreninger kan registrere repræsentanter i Det Centrale Virksomheds-register (CVR) og derved nemmere kan blive tilsluttet til det nye NemLog-in, som gør det muligt at bruge privat NemID til foreningen.

Hele udkastet mv. kan downloades nedenfor. 
Lovforslag
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
30-12-2019
06-01-2020
01-07-2020
2019/2020
Louise Brynald
loubry@erst.dk
26-11-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 36,597 kB
Høringsliste 93,700 kB
Lovforslag 2,468 MB
Oversigt over ændringer 51,624 kB