Høring

Høring

Landdistriktsstøtte til Målrettet kvælstofregulering i 2020 – ny bekendtgørelse

Bekendtgørelse om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler m.v.

Fra 2020 overgår målrettet kvælstofregulering til EU’s Landdistriktsprogram. Bekendtgørelsen omfatter en frivillig ordning for kvælstofreducerende virkemidler, der kan bidrage til at opfylde behovet for en kvælstofreducerende indsats (indsatsbehovet) i de kystvandoplande, der er anført i bekendtgørelsens bilag 1.

De kvælstofreducerende virkemidler omfatter målrettede efterafgrøder og alternative virkemidler. Der anvendes samme alternative virkemidler som til de pligtige efterafgrøder i medfør af bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget (plantedækkebekendtgørelsen).

bOrdningen omfatter to dele. Den ene del omhandler tilsagn om tilskud til målrettede efterafgrøder og alternative virkemidler i den planperiode, der begynder i ansøgningsåret, og som kompenseres. Den anden del omhandler deltagelse i den frivillige ordning med reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof for den planperiode, der udløber i ansøgningsåret. Der ydes ikke kompensation til dette virkemiddel.

Bekendtgørelser
Erhverv
23-12-2019
23-02-2020
01-02-2020
Kontaktpersoner er: Karen B. Knudsen på kbk@lbst.dk eller tlf.nr. 2523 8392 Katrine Morville på katm@lbst.dk eller tlf.nr. 7213 9817
2019/2020
Katrine Morville
katm@lbst.dk
26-11-2019