Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens opgaver og beføjelser

udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter dels udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang
Bekendtgørelser
Trafik og transport
04-12-2019
04-02-2020
01-01-2020
2019/2020
25-11-2019