Høring

Høring

Høring om udkast til vejledninger om direkte arealstøtte og slagtepræmie 2020

Høring om udkast til vejledninger om direkte arealstøtte og slagtepræmie 2020

Hermed sendes udkast til vejledninger om direkte arealstøtte og slagtepræmie i høring.

Send venligst høringssvar senest fredag den 6. december 2019.

Du skal sende høringssvaret til direktebetalinger@lbst.dk med angivelse af journalnummer 19-1321-000001.

Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere er kommet i høring senere end de andre vejledninger. Derfor er høringsfristen for denne vejledning mandag den 16. december 2019.

Du kan finde vejledningen om ø-støtte på et faktaark, som vi udgiver sammen med de øvrige faktaark i starten af 2020.

Hvis du har spørgsmål til det faglige indhold af materialet, kan du skrive til Martin Dalby på mail til direktebetalinger@lbst.dk eller ringe på tlf. 45263829.

Udkastene til vejledningerne er sendt i høring hos de parter, der fremgår af den vedlagte liste.

Du kan læse om de vigtigste ændringer i vejledningerne i afsnittet ”Siden sidst”, som findes i Vejledning om grundbetaling og vejledning om grøn støtte.

Vejledning
Erhverv
06-12-2019
06-02-2020
01-01-2020
2019/2020
Martin Dalby
madavk@lbst.dk
22-11-2019