Høring

Høring

Høring over udkast til cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner

Udkast til cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner
Med det nye cirkulære tilpasses det gældende cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner med henblik på at sikre opfyldelse af forpligtelser, der følger af energieffektivitetsdirektivet, med hensyn til energibesparelsesmål og energikrav rettet mod staten.
Andet materiale
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
16-12-2019
16-02-2020
13-01-2020
2019/2020
Nina Helene Hilbard
nhhb@ens.dk
18-11-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 132,083 kB
Høringsbrev 164,722 kB
Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 694,992 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 322,819 kB
Høringssvar
Høringssvar SYNERGI 101,409 kB
Høringssvar Dansk Byggeri 102,879 kB
Høringssvar RGO 219,412 kB