Høring

Høring

Markblokke, Fællesskema og tilsagnsskemaer 2019 - bekendtgørelse i offentlig høring

Bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer
Bekendtgørelsen regulerer de formelle krav for indgivelse af ansøgninger om landbrugsstøtte, herunder om anvendelse af særlige skemaer, frist for indgivelse af skemaerne og indtegning på markkort af de arealer, der er omfattet af ansøgning. Landbrugsstyrelsen vurderer, at bekendtgørelsen bør opdateres på enkelte områder. Der er tale om følgende væsentlige ændringer:
    • Ansøgningsfrister ændres

    • Der indsættes en ny frist for at trække arealer ud af fællesskemaet efter satellitbaseret kontrol af markerne

    • Visse indtegningsregler for tilsagnsordninger præciseres.

Bekendtgørelser
Erhverv
04-12-2019
04-02-2020
01-01-2020
høringsfristen er 04-12-2019, kl. 12.00
2019/2020
13-11-2019