Høring

Høring

Den Nationale Rekommandationsliste: farmakologisk behandling af akutte muskuloskeletale smerter

Den Nationale Rekommandationsliste: farmakologisk behandling af akutte muskuloskeletale smerter

Den Nationale Rekommandationsliste: Farmakologisk behandling af akutte muskuloskeletale smerter

Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen sender hermed udkast til baggrundsnotatet for farmakologisk behandling af akutte muskuloskeletale smerter, som indgår i Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i høring.

Om NRL

NRL støtter alment praktiserende læger i valget mellem eller fravalg af tilgængelige lægemidler inden for en defineret lægemiddelgruppe og til en udvalgt patientgruppe. NRL omfatter kun sygdomme og lægemidler, hvor iværksættelse samt opfølgning af farmakologisk behandling forventes at kunne foregå i almen praksis. I det enkelte baggrundsnotat vurderes den tilgrundliggende evidens for effekt og bivirkninger til lægemidler inden for samme lægemiddelgruppe. NRL er ikke en behandlingsvejledning, der gives ikke anbefalinger på tværs af lægemiddelgrupper, og overvejelser vedr. lægemidlers pris og tilskudsstatus indgår ikke i vurderingen.


Om høringen
Udkastet til baggrundsnotatet er sendt i bred offentlig høring via Høringsportalen (www.hoeringsportalen.dk).Udkastet til baggrundsnotatet er sendt i høring hos organisationer, myndigheder m.fl. anført på høringslisten.
Sundhedsstyrelsen skal bede om bemærkninger og kommentarer til udkastet fremsendt elektronisk til IRF i Sundhedsstyrelsen på irf@sst.dk senest den 29. november 2019.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til IRF på irf@sst.dk


Med venlig hilsen


Katarina Gesser
Sektionsleder
Evidens, uddannelse og beredskab
Sundhedsstyrelsen

Andet materiale
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
29-11-2019
29-01-2020
2019/2020
Indsatser for Rationel Farmakoterapi
irf@sst.dk
11-11-2019