Høring

Høring

Høring af Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet

Høring af Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet

Hermed sendes Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet i offentlig høring.

 

Ændringsbekendtgørelsen vedrører den gældende bekendtgørelses bilag 1 om satser for infrastrukturafgifter i 2019. Som led i finanslovsforhandlingerne indgik regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti i december 2017 en delaftale om bl.a. lavere takster på Storebæltsforbindelsen. For togtrafikken medfører delaftalen, at broafgiften for passagertog for passage af Storebæltsforbindelsen nedsættes med 15 pct. pr. 1. januar 2018, og at afgiften herefter holdes konstant, dvs. uden prisopregning, frem til og med 2022. I 2023 foretages en yderligere afgiftsreduktion, så afgiften samlet set bliver sat ned med 25 pct. i forhold til 2017.

 

På grund af en beklagelig fejltolkning har Banedanmark ikke undtaget afgiften for prisopregning fra 2018 til 2019. Ændringsbekendtgørelsen retter op på denne fejl og indfører med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2019 den korrekte, ikke-prisopregnede broafgift på kr. 5.870,70 pr. passagertogs passage af Storebæltsforbindelsen.

 

Satserne for hhv. togkilometerafgiften og de øvrige broafgifter er uændrede i forhold til den gældende bekendtgørelse nr. 1328 af 27. november 2018 om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet.

Bekendtgørelser
Banedanmark
Trafikinfrastruktur
22-11-2019
22-01-2020
01-12-2019
2019/2020
Kenneth Juul Andersen
l-sektrafik@bane.dk
08-11-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 63,788 kB
Udkast til bekendtgørelse 62,189 kB