Høring

Høring

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog mangler en forsøgshjemmel. Styrelsen har vurderet, at hjemlen bør indsættes hurtigst muligt, hvilket er muligt, da der er direkte hjemmel i lovbemærkningerne til lovforslaget om ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog – LSF 17/2013 (vedtaget som lov nr. 22 af 14. januar 2014).

Det kan tillige oplyses, at ministeren har godkendt at forsøgshjemlen indføjes i bekendt-gørelsen.

Derfor sendes ændringsbekendtgørelsen i en kort høring ved institutionerne mhp. at æn-dringen kan træde i kraft allerede den 1. december 2019.

Bekendtgørelser
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Uddannelse og undervisning
20-11-2019
20-01-2020
2019/2020
08-11-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 531,613 kB
Udkast til ændringsbekendtgørelse 35,504 kB