Høring

Høring

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Vedlagte udkastet til ny bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser er en i overvejende grad sproglig præcisering af bekendtgørelse nr. 211 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

 

Desuden er visse bestemmelser flyttet til andre bekendtgørelser (eksamensbekendtgørelsen og uddannelsesbekendtgørelsen), hvor de mere naturligt hører hjemme. Der er vedlagt ændringsbekendtgørelser i forhold til disse ændringer.

 

Endelig er strukturen i bekendtgørelsen ændret, således at det mere klart fremgår, hvilke regler der kun gælder for optagelse på erhvervs- og professionsbacheloruddannelserne, og hvilke der kun gælder i f.t. optagelsen på de selvstændige overbygningsuddannelser (professionsbachelor). Desuden er fælles bestemmelserne for optagelse fastsat i et særligt kapitel. Systematikken følger ligeledes den universitære adgangsbekendtgørelse, hvilket gerne skulle lette arbejdet for de institutioner, der optager efter begge adgangsbekendtgørelser.

 

Bekendtgørelser
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Uddannelse og undervisning
05-12-2019
05-02-2020
01-01-2020
2019/2020
08-11-2019