Høring

Høring

Høring over udkast til adgangsbekendtgørelse til bachelor- og kandidatuddannelser samt akademiske overbygningsuddannelser

Høring over udkast til adgangsbekendtgørelse til bachelor- og kandidatuddannelser samt akademiske overbygningsuddannelser

Udkastet til ny bekendtgørelse er en sammenskrivning af bekendtgørelse nr. 107 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område og bekendtgørelse nr. 106 af 12. februar 2018 om adgang til kandidatud-dannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinsti-tutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Desuden er visse bestemmelser flyttet til andre bekendtgørelser (eksamensbe-kendtgørelsen, deltidsbekendtgørelsen og uddannelsesbekendtgørelsen), mens bestemmelser i uddannelsesbekendtgørelsen om kandidatoptag er flyttet til den nye adgangsbekendtgørelse.

Bekendtgørelser
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Uddannelse og undervisning
05-12-2019
05-02-2020
15-01-2020
2019/2020
07-11-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
høringsbrev 240,870 kB
udkast adgangsbekendtgørelse 739,851 kB
bilag 2 86,193 kB
udkast deltidsbekendtgørelse 35,231 kB
udkast eksamensbekendtgørelse 35,318 kB
udkast uddannelsesbekendtgørelse 65,473 kB
bacheloradgang 1,181 MB
kandidatadgang 677,891 kB
høringsliste 204,524 kB