Høring

Høring

Lovforslag om udvidet producentansvar

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Implementering af affaldsdirektivets minimumskrav til eksisterende udvidede producentansvarsordninger, indførsel af udvidet producentansvar for emballage og emballageaffald og modernisering af indsamling og behandling af elektronikaffald)

Ændringsforslagets indhold  

Formålet med lovforslaget er tredelt:

 

  1. At etablere hjemler til at kunne implementere EU’s affaldsdirektiv art. 8 og 8a om nye minimumskrav til udvidede producentansvarsordninger på de eksisterende producentansvarsområder (biler, batterier og elektronikaffald) (frist for lovhjemler 5. juli 2020, frist for fuld implementering 5. januar 2023).

     

  2. At etablere hjemler til at kunne implementere udvidet producentansvar for emballage, jf. EU’s emballagedirektiv art. 7, stk. 2 om krav om udvidet producentansvar for emballage (frist for lovhjemler 5. juli 2020, frist for fuld implementering 31. december 2024)

     

  3. At etablere hjemler til at modernisere reglerne for udvidet producentansvar for elektronikaffald. (ingen implementeringsfrist, nationalt initiativ)(V, K, LA, DF, RV)Aftale om udmøntning af pulje til Strategi for cirkulær økonomi gennemføre anbefalinger fra Partnerskabet for indsamling af elektronikaffald (2016) samt Advisory Board for Cirkulær Økonomi (2017) og hermed gennemføre et initiativ i med henblik på at sikre mere genbrug og en bedre genanvendelse af elektronikaffald. Med denne ændring skabes hjemmel til at


Lovforslag
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
13-12-2019
13-01-2020
01-07-2020
2019/2020
07-11-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til lovforslag 375,449 kB
Høringsbrev 100,451 kB
Høringsliste 89,884 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 104,171 kB
Høringssvar
Høringssvar 7,101 MB