Høring

Høring

Høring over forslag til ændring af lov om luftfart - Ophævelse og konsekvensrettelse af en række regler som følge af harmonisering af droneområdet

Droneområdet har hidtil været reguleret nationalt, men i foråret 2019 blev der vedtaget to forordninger på EU-niveau til regulering af droneområdet med det formål at fastsætte regler og procedurer for operationen af drone samt at fastsætte produktkrav for droner.

Formålet med lovforslaget er at tilpasse den nationale lovgivning, således at denne harmoniseres med EU-reguleringen på droneområdet.

Det vurderes at lovforslaget, som altovervejende hovedregel er af en teknisk karakter. Eftersom der er tale om en tilpasning af den nationale lovgivning, således at den harmonerer med den kommende retstilstand.

Tilpasningen af den nationale droneregulering medfører, at en række operative bestemmelser skal ophæves, eftersom disses bestemmelsers indhold fremadrettet bliver reguleret en forordning.

Lovforslag
Trafik og transport
05-12-2019
05-02-2020
01-07-2020
2019/2020
07-11-2019