Høring

Høring

Høring om udkast til ændring af forsøgsbekendtgørelse som følge af Aftale om opkvalificering

Høring om udkast til ændring af forsøgsbekendtgørelse som følge af Aftale om opkvalificering

Forligskredsen bag beskæftigelsesreformen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti og de Konservative) har den 31. oktober 2019 indgået Aftale om opkvalificering.

Tre af aftalens initiativer - om pulje til grundforløb til erhvervsuddannelse, pulje til nye muligheder for jobrotation og pulje til opkvalificering inden for mangelområder - gennemføres som forsøg.

Vedlagt sendes derfor til eventuelle bemærkninger udkast til ændring af bekendtgørelsen om forsøg på beskæftigelsesområdet. Bekendtgørelsesændringen forventes at træde i kraft 1. december 2019.

Med den nye LAB, der træder i kraft 1. januar 2020, skal der ske tilsvarende ændringer i den nye forsøgsbekendtgørelse, som ligeledes træder i kraft i 2020. Da der indholdsmæssigt alene er tale om konsekvensrettelser af hvilke paragraffer, der fraviges, sendes disse ændringer ikke i en særskilt høring.

Vedlagte bekendtgørelse er med forbehold for Finansudvalgets godkendelse af aktstykket, der udmønter aftalen.

Eventuelle bemærkninger til ændringsbekendtgørelsen bedes fremsendt til Anne Gammelby Lodberg (agl@star.dk) og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, star@star.dk senest torsdag den 14. november 2019, kl. 12.00.
Bekendtgørelser
Arbejdsmarked
14-11-2019
14-01-2020
01-12-2019
Kl.12:00
2019/2020
31-10-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 301,043 kB
Udkast til forsøgsbekendtgørelse 434,244 kB