Høring

Høring

Høring over forslag til ændringer vedrørende grænseværdier for pesticidrester af stofferne cyantraniliprol, cyazofamid, cyprodinil, fenpyroximat, fludioxonil, fluxapyroxad, imazalil, isofetamid, kresoxim-methyl, lufenuron, mandipropamid, propamocarb, pyraclostrobin, pyriofenone, pyriproxyfen og spinetoram

Høring over forslag til ændringer vedrørende grænseværdier for pesticidrester af stofferne cyantraniliprol, cyazofamid, cyprodinil, fenpyroximat, fludioxonil, fluxapyroxad, imazalil, isofetamid, kresoxim-methyl, lufenuron, mandipropamid, propamocarb, pyraclostrobin, pyriofenone, pyriproxyfen og spinetoram

Forslaget vedrører grænseværdier for følgende pesticider: cyantraniliprol, cyazofamid, cyprodinil, fenpyroximat, fludioxonil, fluxapyroxad, imazalil, isofetamid, kresoxim-methyl, lufenuron, mandipropamid, propamocarb, pyraclostrobin, pyriofenone, pyriproxyfen og spinetoram.
Ændring vedrørende grænseværdierne foreslås, så de stemmer overens med de grænseværdier, der er fastsat i Codex Alimentarius. Læs mere i høringsbrevet.
Høringssvar skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest fredag d. 8. november 2019 kl. 12. Høringssvar sendes til 29@fvst.dk. Referer venligst til j. nr. 2019-29-35-00087. Evt. spørgsmål kan rettes til Nina Nørgaard Sørensen ninno@fvst.dk.

EU-Dokumenter
Fødevarestyrelsen
Erhverv
08-11-2019
01-01-2020
30-10-2019
2019/2020
Nina Nørgaard Sørensen
ninno@fvst.dk
30-10-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 205,386 kB
Forslag 40,247 kB
Bilag til forslag 23,385 kB
tabel 1 44,313 kB
Tabel 2 27,902 kB
Høringsliste - ikke ministrielle 218,081 kB