Høring

Høring

Høring af tre nye bekendtgørelser om pristillæg til opgraderet biogas til et sammenkoblet gassystem og tilførsel af renset biogas til et bygasnet, pristillæg til elproduktion produceret ved anvendelse af biogas eller forgasningsgas, samt tilskud til biogas anvendt til transport, proces og varme.

Høring af tre nye bekendtgørelser om pristillæg til opgraderet biogas til et sammenkoblet gassystem og tilførsel af renset biogas til et bygasnet, pristillæg til elproduktion produceret ved anvendelse af biogas eller forgasningsgas, samt tilskud til biogas anvendt til transport, proces og varme.
Energistyrelsen sender tre nye bekendtgørelser i høring. 
De tre bekendtgørelser udmønter de lovgivningsmæssige ændringer i hhv. lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning, der fremgår af lovforslag fremsat af klima-, energi- og forsyningsministeren den 23. oktober 2019. 

Da der er tale om væsentlige ændringer i de administrative vilkår for støttemodtagerne, er der udarbejdet tre nye bekendtgørelser på området, som erstatter de nugældende bekendtgørelser.

De tre nye bekendtgørelser omfatter hhv.:
Udbetaling af pristillæg til opgraderet biogas leveret til et sammenkoblet gassystem og renset biogas til bygasnettet. •
Udbetaling af pristillæg til elektricitet produceret ved anvendelse af biogas eller ved anvendelse af forgasningsgas baseret på biomasse. •
Udbetaling af tilskud til biogas, der sælges til brug for transport, anvendes til procesformål eller anvendes til varmeproduktion. •

Eventuelle høringssvar skal være Energistyrelsen i hænde senest den 24. november 2019 og bedes sendt til bioenergi@ens.dk med kopi til smsh@ens.dk

Høringssvarene vil efter høringen blive offentliggjort på Høringsportalen. 

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
24-11-2019
24-01-2020
01-01-2020
2019/2020
29-10-2019