Høring

Høring

Ændring af GDP-bekendtgørelsen

Høring over udkast til bekendtgørelse om distribution af lægemidler

Vedlagt fremsendes udkast til bekendtgørelse om distribution af lægemidler i høring efter aftale med Sundheds- og Ældreministeriet.

Bemærkninger bedes fremsendt senest den 19. november 2019 til konjur@dkma.dk.

Udkastet indeholder ændringer som følge af implementering af krav fra lægemiddeldirektivet om batchsporing og levering af lægemidler til tredjelande. Herudover indføres supplerende regler til den delegerede forordning om sikkerhedselementer, således at grossister forpligtes til at deaktivere sikkerhedselementer på lægemidler forud for levering til slutbrugere. Endeligt indeholder udkastet en række mindre ændringer og præciseringer.

Ændringer er ligeledes markeret med rødt i høringsversionen.

Bekendtgørelsen planlægges at træde i kraft 1. januar 2020.
Bekendtgørelser
Sundhed
19-11-2019
19-01-2020
01-01-2020
2019/2020
Janice Leander Nielsen
Jaln@dkma.dk
29-10-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse om distribution af lægemidler 354,704 kB
Høringsliste 176,325 kB
Høringsbrev 79,665 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 196,131 kB