Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter op luftfartsområdet

Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter op luftfartsområdet

Den nye bekendtgørelse regulerer gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. for Danmark, Færøerne og Grønland.

Satserne i gebyrbekendtgørelsen er beregnet på baggrund af Finansministeriets budgetvejledning: omkostninger og over-/underskud på de enkelte gebyrordninger delt med det forventede antal udstedelser på ordningen.

Safety-bidragssatsen sænkes fra 4,75 kr. pr. passager i 2019 til 4,5 kr. i 2020.

Størstedelen af de faste gebyrsatser samt satsen for gebyrer, der faktureres efter regning A1, sænkes. Satsen for gebyrer, der faktureres efter regning A2, fastholdes på samme niveau som i 2019.

Bekendtgørelsen bliver sendt i høring med frist den 18. november 2019, og forventes at træde i kraft den 1. januar 2020.

Reguleringen af gebyrerne følger dels af § 148 i Bekendtgørelse af lov om luftfart, dels af § 31 i Bekendtgørelse af lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer og dels af Finansministeriets budgetvejledning.

Bekendtgørelser
Trafik og transport
18-11-2018
18-01-2019
01-01-2020
2019/2020
28-10-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 117,611 kB
Bekendtgørelse 156,371 kB
Høringsliste 103,875 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 115,182 kB
Høringssvar
Høringssvar 471,505 kB