Høring

Høring

Risikoafdækningsordningen for geotermiboringer. HØRING vedrørende udkast til ansøgningsskema og vejledning om dokumentation og behandling af ansøgning og godkendelse

Risikoafdækningsordningen for geotermiboringer. HØRING vedrørende udkast til ansøgningsskema og vejledning om dokumentation og behandling af ansøgning og godkendelse
På vegne af Ekspertrådet for risikoafdækningsordningen for geotermiboringer, udsender Energistyrelsen, i sin funktion som sekretariat for Ekspertrådet, vedlagte udkast til Ansøgningsskema og udkast til Vejledning om dokumentation og behandling af ansøgning og godkendelse til høring. Udkast til ansøgningsskema og udkast til vejledningen er udarbejdet på baggrund af lov nr. 736 af 01/06/2015 og bekendtgørelse nr. 1441 af 01/12/2016 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1400 af 30/11/2018 og EU's gruppefritagelsesforordning (statsstøtteregler).

Ansøgningsskemaet og vejledningen er udarbejdet med henblik på at guide ansøgere til risikoafdækningsordningen gennem ansøgnings- og godkendelsesprocessen.

Ansøgningsskemaet og vejledningen henvender sig til rettighedshavere af geotermitilladelser i Danmark, som ønsker at søge ordningen. Ligeledes kan andre interesserede såsom ansøgere til geotermitilladelser og eventuelle rådgivere bruge ansøgningsmaterialet til en vurdering af ordningens muligheder og relevans.
Vejledning
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
01-12-2019
17-01-2020
31-12-2019
2019/2020
Lene Eilskov Jensen
risiko@ens.dk
21-10-2019