Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelser som følge af ændrede regler om reelle ejere

Høring af udkast til bekendtgørelser som følge af ændrede regler om reelle ejere

Erhvervsstyrelsen sender hermed følgende udkast til bekendtgørelser i høring:

1. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

2. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og data.virk.dk

3. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

4. Bekendtgørelse om indberetning af uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere

Formål og baggrund

Lov nr. 554/2019 om ændring af reglerne om reelle ejere og lov nr. 553/2019 om ændring af hvidvaskloven gennemfører 5. hvidvaskdirektiv, og træder i kraft den 10. januar 2020, der er direktivets implementeringsfrist.

Formålet er bl.a. at øge gennemsigtigheden i virksomheders ejerforhold, herunder registrering af reelle ejere af truster og lignende juridiske arrangementer.

Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
18-11-2019
18-01-2020
10-01-2020
2019/2020
Sofie Christensen
sofchr@erst.dk
21-10-2019