Høring

Høring

Supplerende høring om udkast til ændringer i kapitel 10-12 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats som følge af anbefalinger fra arbejdsgruppen om forenkling og automatisering af rimelighedskravet, som blev nedsat som led i Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats (LAB)

Supplerende høring om udkast til ændringer i kapitel 10-12 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sendte den 20. september 2019 ud-kast til en række bekendtgørelser, herunder bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats i høring.

Det fremgik af høringen, at der var tale om bekendtgørelser, der følger af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats og den efterfølgende lovimplementering.

Det fremgik videre, at en arbejdsgruppe så på udformning af reglerne om rimelighedskravet, og at en supplerende høring ville følge om resultaterne af dette arbejde.

Arbejdsgruppen har nu færdiggjort sit arbejde om den konkrete udmøntning, og partierne bag Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats har godkendt arbejdsgruppens forslag til udmøntningsmodel.

Der vedlægges derfor udkast til kapitel 10-12 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor arbejdsgruppens udmøntningsmodel er indarbejdet i reglerne om virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og nytteindsats. Der er endvi-dere indarbejdet nogle justeringer af blandt andet merbeskæftigelseskravet, som har sammenhæng til ændringerne i rimelighedskravet. Ændringerne er indarbejdet med ændringsmarkeringer. Udmøntningsmodellen og ændringerne er nærmere beskrevet i vedlagte notat.
Bekendtgørelser
Arbejdsmarked
01-11-2019
01-01-2020
01-01-2020
2019/2020
16-10-2019