Høring

Høring

Udkast til Bekendtgørelse om ophævelse af en række tekniske forskrifter m.v. samt to bekendtgørelser, ét cirkulære m.fl. på byggeområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender herved en bekendtgørelse om ophævelse i høring. Bekendtgørelsen ophæver to bekendtgørelser, ét cirkulære og én cirkulæreskrivelse. Derudover  ophæver bekendtgørelsen en række tekniske forskrifter, herunder anvisninger, betingelser, meddelelser og rapporter, skrivelser, vejledninger og en orientering på byggeområdet.

Idet ophævelserne udspringer af et oprydningsarbejde, skal bekendtgørelsen om ophævelse anses som at være en formalitet, og ophævelserne forventes derfor ikke at medføre ændringer i praksis.

Der er høringsfrist den 14. november.

Bekendtgørelser
Ejendomme og byggeri
14-11-2019
14-01-2020
01-01-2020
2019/2020
11-10-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 87,954 kB
Høringsliste 131,646 kB
Udkast til bekendtgørelse 93,620 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 169,604 kB
Høringssvar
Høringssvar 853,743 kB