Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelser med henblik på gennemførelse af Rådets direktiv 2017/159/EU

Høring over udkast til bekendtgørelser med henblik på gennemførelse af Rådets direktiv 2017/159/EU

Høring over udkast til bekendtgørelser med henblik på gennemførelse af Rådets direktiv (EU) 2017/159 af 19. december 2016 om iværksættelse af den aftale vedrørende gennemførelsen af Den Internationale Arbejdsorganisations 2007-konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren, der er indgået den 21. maj 2012 af Sammenslutningen af Landbrugsandelsorganisationer i EU (Cogeca), Det Europæiske Transportarbejderforbund(ETF) og Sammenslutningen af Nationale Fiskeriorganisationer i Den Europæiske Union (Europêche).

Med udkastene gennemføres EU-direktiv 2017/159 samtidig med, at visse danske særregler foreslås opretholdt bl.a. i lyset af direktivets artikel 2, stk. 2, hvorefter gennemførelsen af direktivet ikke må anvendes til at sænke det generelle niveau for beskyttelse af arbejdstagerne.

Der er tale om følgende bekendtgørelser:

  1. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens pligt til at indgå skriftligt kontrakt med fiskere 
  2. Bekendtgørelse om kost og drikkevand m.v. i fiskeskibe
  3. Bekendtgørelse om opholdsrum m.v. i fiskeskibe  
  4. Bekendtgørelse om opretholdelse af besætningsdata i handels- og fiskeskibe 
  5. Bekendtgørelse om private forhyrings- og formidlingstjenester for fiskeres virksomhed
  6. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fravigelser fra lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. for fiskeskibe

Bekendtgørelserne vil træde i kraft den 15. november 2019, hvor direktivet skal være gennemført i dansk ret.

Bekendtgørelser
Søfartsstyrelsen
Erhverv
06-11-2019
06-01-2020
15-11-2019
2019/2020
Neriman Balikci
neb@dma.dk
10-10-2019