Høring

Høring

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Ændringerne foreslås som led i implementeringen af BAT-konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ og svin (IE-husdyrbrug). Disse ændringer vil kun finde anvendelse i forhold til IE-husdyrbrugene.

Der er vedlagt et baggrundsnotat over implementeringen.

Bekendtgørelser
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
07-11-2019
07-01-2020
01-01-2020
Miljø- og Fødevareministeriet gennemfører i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 en screening af de relevante ændringer. Screeningsafgørelsen vil inden udstedelsen af bekendtgørelsen blive offentliggjort på Høringsportalen.dk.
2019/2020
10-10-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 358,879 kB
Udkast til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1019,213 kB
Baggrundsnotat 486,192 kB
Oversigt over implementering af BAT-konklusionerne 106,961 kB
Høringsliste 104,130 kB
Screeningsafgørelse (SMV) 291,473 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 458,904 kB
Høringssvar
Høringssvar 942,188 kB