Høring

Høring

Udkast til 4 cirkulærer til valg til menighedsråd 2020.

Kirkeministeriet sender følgende udkast i høring:

1. Cirkulære om valgret og valgbarhed

2. Cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling

3. Cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd

4. Cirkulære om indberetning om valg til menighedsråd, konstituering og kassation af valgmateriale m.v.

5. Datasammenskriv af lov om valg til menighedsråd

6. Tidslinje for MR-valg 2020

Andet materiale
Kirkeministeriet
Kirke
13-11-2019
13-01-2020
2019/2020
km@km.dk
09-10-2019