Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om Familieretshuset, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system m.v.).

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om Familieretshuset, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system m.v.).

Social- og Indenrigsministeriet sender hermed udkast til forslag til Lov om ændring af lov om Familieretshuset, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system m.v.) i høring. Der henvises til vedlagte fortegnelse over de myndigheder og organisationer m.v., der høres over lovudkastet.

Lovforslag
Samfundsstruktur
07-11-2019
07-01-2020
01-04-2020
2019/2020
09-10-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 291,355 kB
Høringsliste 257,545 kB
Lovforslag til opfølgning på det familieretlige system 720,081 kB
Paralleltekster 560,254 kB