Høring

Høring

Udkast til ændring af tre bekendtgørelser på Erhvervsstyrelsens område (Erhvervsstyrelsens behandling af data, delegation og Frøstruplejren)

Udkast til ændring af tre bekendtgørelser på Erhvervsstyrelsens område (Erhvervsstyrelsens behandling af data, delegation og Frøstruplejren)

Folketinget vedtog den 4. april 2019  en ændring af sommerhusloven, som udmønter den del af den politiske aftale om ”Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien” af den 17. maj 2018, som vedrører fastsættelse af udlejningsgrænser for borgernes korttidsudlejning af egen helårsbolig til ferie- og fritidsformål m.v. Det er fastsat i loven, at det er erhvervsministeren, som skal føre tilsyn med disse nye regler.

Formålet med ændringerne af bekendtgørelse om Erhvervsstyrelsens behandling af data og delegationsbekendtgørelsen er at tilvejebringe det administrative grundlag for den praktiske gennemførelse af tilsynet med de nye regler. Delegationsbekendtgørelsen opdateres desuden i forhold til den ændring af sommerhuslovens formelle titel, som Folketinget vedtog ved ændringen i april 2019.

Formålet med ændringen af bekendtgørelse om tilsyn med Frøstruplejren er at opdatere bekendtgørelsen, så den afspejler den nuværende tilladelses- og myndighedsstruktur. I den forbindelse indføres de opgaver, som Erhvervsstyrelsen i dag varetager efter lov om anvendelse af Frøstruplejren, i delegationsbekendtgørelsen.

Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Fysisk planlægning og geodata
06-11-2019
06-01-2020
2019/2020
09-10-2019