Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om registrering af aktiver i livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser

Høring over udkast til bekendtgørelse om registrering af aktiver i livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser
Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om registrering af aktiver i livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser i høring. Udkastet kan downloades nedenfor.

Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 11 af 4. januar 2019 om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser. Ændringerne er en konsekvens af, at kravet om at forsikringsselskaber skal have en gruppe af aktiver, hvis samlede værdi til enhver tid mindst svarer til værdien af selskabets samlede forsikringsmæssige hensættelser ikke længere omfatter skadesforsikringsselskaber i lov om finansiel virksomhed.

Bekendtgørelsen udstedes med hjemmel i lov om finansiel virksomhed og lov om firmapensionskasser.

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet senest den 5. november 2019.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til mha@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Maria Hannesbo Skov.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2020.

Kontaktperson: Maria Hannesbo Skov

Direkte tlf.nr.: 33 55 83 90

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervsministeriet. Finanstilsynets primære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager Finanstilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om den finansielle sektor.
Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
05-11-2019
05-01-2020
01-01-2020
2019/2020
Maria Hannesbo Skov
mha@ftnet.dk
08-10-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 134,298 kB
Høringsbrev 91,881 kB
Høringsliste 169,563 kB
Høringssvar
Høringssvar 445,823 kB