Høring

Høring

Høring over slagtefjerkræsbekendtgørelsen

Høring over bekendtgørelse om forholdsregler vedrørende salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m. (slagtefjerkræsbekendtgørelsen)

Fødevarestyrelsen sender hermed bekendtgørelse om forholdsregler vedrørende salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m. (slagtefjerkræsbekendtgørelsen) i høring.  

 

Bemærkninger bedes sendt til 28@fvst.dk og hedfr@fvst.dk senest d. 6. november 2019 med angivelse af journalnummer 2019-28-31-00020. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mail adresse.
Bekendtgørelser
Fødevarestyrelsen
Erhverv
06-11-2019
06-01-2020
01-01-2020
2019/2020
Helene Frausing
hedfr@fvst.dk
07-10-2019