Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender udkast til bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) i høring. Udkastet udfaser den kommunale tekniske byggesagsbehandling på brand- og konstruktionsområdet samt implementerer bygningsdirektivet. Høringsfristen er den 4. november 2019.

De væsentligste ændringer er, at overgangsperioden der giver mulighed for kommunal teknisk byggesagsbehandling på brand- og konstruktionsområdet udløber den 31. december 2019. Det betyder, at der fra den 1. januar 2020 skal være tilknyttet en certificeret brandrådgiver eller statiker til byggesager, der er omfattet af brand- og konstruktionsklasse 2-4. I samme forbindelse bliver anerkendelsesordning for statikere udfaset, så det ikke længere er muligt at opnå anerkendelse som statiker. Dog vil det indtil den 1. april 2020 være muligt at anvende en anerkendt statiker for byggeri i konstruktionsklasse 2-4.

Derudover tilføjes bestemmelser, der implementerer revision af bygningsdirektivet, som vedrører bygningsautomatik, funktionsafprøvning samt dokumentation og stikprøvekontrol for ladestandere. Bestemmelserne der implementerer direktivet vil have en særskilt ikrafttrædelsesdato den 10. marts 2020.

Der foretages desuden en række ændringer, der vedrører regler om bl.a.:
• midlertidig overnatning i f.eks. skoler og idrætshaller,
• præcisering af rækkevidden for kommunalbestyrelsens mulighed for at dispensere fra bygningsreglementets krav,
• sekundær bebyggelse uden ansøgning om tilladelse til opførelse og nedrivning samt
• undtagelse fra energikrav for kirker og bygninger, som er en del af et fredet fortidsminde, ved ændret anvendelse,
• fortsat mulighed for at anvende en anerkendt statiker for byggeri i konstruktionsklasse 2-4 indtil 1. april 2020.
Bekendtgørelser
Ejendomme og byggeri
04-11-2019
04-01-2020
01-01-2020
2019/2020
07-10-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 117,486 kB
Udkast til bekendtgørelse 1,528 MB
Høringsliste 198,116 kB
Høringsbrev KL og Regionerne 84,847 kB
Skabelon til høringssvar 182,633 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 332,978 kB
Høringssvar
Høringssvar med bemærkninger 12,801 MB
Høringssvar ingen bemærkninger 6,380 MB