Høring

Høring

Høring over gebyrbekendtgørelse på postområdet

Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på postområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til en ny bekendtgørelse, der nedsætter gebyrsatsen efter regning og regulerer det formålsbestemte gebyr for postområdet gældende for 2020.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen nedsætter satsen for gebyr efter regning på postområdet og regulerer det formålsbestemte gebyr på området. Begge med virkning pr. 1. januar 2020.

Det formålsbestemte gebyr, der finansierer styrelsens tilsyn med de postbefordrende virksomheder, bliver reguleret i 2020 til kr. 3,24 pr. 1.000 befordrede adresserede forsendelser fra kr. 3,17 i 2019.

Satsen for gebyr efter regning, der finansierer styrelsens omkostninger ifm. udstedelse af tilladelser og godkendelse af takstfastsættelser, bliver reduceret til kr. 780 pr. time i 2020 fra kr. 940 pr. time i 2019. Formålet er at bringe balance mellem styrelsens indtægter og omkostninger.

 Styrelsens regulering af gebyrsatserne forventes samlet at sænke omkostningerne for de erhvervsmæssige postbefordrende virksomheder med estimeret mindre end 0,1 mio. kr. i 2020.

Bekendtgørelser
Trafik og transport
06-11-2019
06-01-2020
01-01-2020
2019/2020
07-10-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsparter 71,093 kB
Høringsbrev 105,676 kB
Udkast til bekendtgørelse 49,414 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 96,591 kB
Høringssvar
Høringssvar 962,798 kB