Høring

Høring

Bekendtgørelse om optælling og registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater

Bekendtgørelse om optælling og registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater
Bekendtgørelse om optælling og registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater
Bekendtgørelser
Søfartsstyrelsen
Erhverv
27-10-2019
27-12-2019
20-12-2019
2019/2020
Steen Møller Nielsen
sn@dma.dk
04-10-2019