Høring

Høring

Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen 2021-2025

Høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen 2021-2025
Andet materiale
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
03-02-2020
03-04-2020
01-01-2021
2019/2020
01-10-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 110,435 kB
Overordnet høringsmateriale 2019 624,565 kB
Høringsliste 99,320 kB
Akutmedicin 322,166 kB
Almen medicin 418,254 kB
Anæstesiologi 749,124 kB
Arbejdsmedicin 734,459 kB
Børne- og ungdomspsykiatri 590,469 kB
Dermato-venerologi 592,303 kB
Gynækologi og obstetrik 592,206 kB
Intern medicin endokrinologi 591,618 kB
Intern medicin gastroenterologi 591,154 kB
Intern medicin geriatri 589,291 kB
Intern medicin hæmatologi 591,950 kB
Intern medicin infektionsmedicin 588,143 kB
Intern medicin kardiologi 736,575 kB
Intern medicin lungemedicin 591,767 kB
Intern medicin nefrologi 591,256 kB
Intern medicin reumatologi 591,937 kB
Karkirurgi 589,870 kB
Kirurgi 739,573 kB
Klinisk biokemi 734,100 kB
Klinisk Farmakologi 588,548 kB
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 591,006 kB
Klinisk genetik 588,425 kB
Klinisk immunologi 587,796 kB
Klinisk mikrobiologi 588,612 kB
Klinisk onkologi 591,229 kB
Neurokirurgi 592,082 kB
Neurologi 593,727 kB
Oftalmologi 738,051 kB
Ortopædisk kirurgi 738,182 kB
Oto-rhino-laryngologi 592,071 kB
Patologisk anatomi og cytologi 592,714 kB
Plastikkirurgi 588,344 kB
Psykiatri 592,063 kB
Pædiatri 592,127 kB
Radiologi 592,385 kB
Retsmedicin 590,199 kB
Samfundsmedicin 588,771 kB
Thoraxkirurgi 738,738 kB
Urologi 591,312 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 33,379 kB
Høringssvar
Høringssvar - Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab 528,215 kB
Høringssvar - Dansk Dermatologisk Selskab 776,777 kB
Høringssvar - Dansk Endokrinologisk Selskab 579,338 kB
Høringssvar - Dansk Karkirurgiske Selskab 189,080 kB
Høringssvar - Dansk Lungemedicinsk Selskab 390,149 kB
Høringssvar - Dansk Nefrologisk Selskab 1,198 MB
Høringssvar - Dansk Neurokirurgisk Selskab 422,212 kB
Høringssvar - Dansk Neurologisk Selskab 77,255 kB
Høringssvar - Dansk Oftalmologisk Selskab 584,152 kB
Høringssvar - Dansk Patologiselskab 192,178 kB
Høringssvar - Dansk Pædiatrisk Selskab 320,047 kB
Høringssvar - Dansk Radiologisk Selskab 206,301 kB
Høringssvar - Dansk Reumatologisk Selskab 357,420 kB
Høringssvar - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab 113,359 kB
Høringssvar - Dansk Selskab for Akutmedicin 985,507 kB
Høringssvar - Dansk Selskab for Almen Medicin 330,961 kB
Høringssvar - Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 34,042 kB
Høringssvar - Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin 608,156 kB
Høringssvar - Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi 143,133 kB
Høringssvar - Dansk Selskab for Geriatri 147,941 kB
Høringssvar - Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik 399,663 kB
Høringssvar - Dansk Selskab for Infektionsmedicin 397,070 kB
Høringssvar - Dansk Selskab for Klinisk Biokemi 763,520 kB
Høringssvar - Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi 352,447 kB
Høringssvar - Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin 69,605 kB
Høringssvar - Dansk Selskab for Klinisk Immunologi 531,877 kB
Høringssvar - DSKM 104,943 kB
Høringssvar - Dansk Selskab for Klinisk Onkologi 455,295 kB
Høringssvar - Dansk Selskab for Medicinsk Genetik 367,068 kB
Høringssvar - Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved & Hals 499,504 kB
Høringssvar - Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi 113,344 kB
Høringssvar - Dansk Thoraxkirurgisk Selskab 245,705 kB
Høringssvar - Danske Nervelægers Organisation 435,784 kB
Høringssvar - Danske Regioner 174,005 kB
Høringssvar - Det Grønlandske Sundhedsvæsen 301,874 kB
Høringssvar - Epilepsiforeningen 599,914 kB
Høringssvar - Foreningen af Danske Lægestuderende 108,334 kB
Høringssvar - Foreningen af Praktiserende Speciallæger 65,083 kB
Høringssvar - Forum af ledende overlæger i urologien 361,402 kB
Høringssvar - Gigtforeningen 417,650 kB
Høringssvar - Lægeforeningen 2,200 MB
Høringssvar - Parkinsonforeningen 350,310 kB
Høringssvar - Praktiserende Lægers Organisation 494,178 kB
Høringssvar - Region Hovedstaden 95,345 kB
Høringssvar - Region Midtjylland 170,890 kB
Høringssvar - Region Nordjylland 323,962 kB
Høringssvar - Region Sjælland 342,814 kB
Høringssvar - Region Syd - Almen medicin 433,307 kB
Høringssvar - Retsmedicin 377,103 kB
Høringssvar - Styrelsen for Patientsikkerhed 415,640 kB
Høringssvar - Uddannelses- og Forskningsministeriet 342,395 kB
Høringssvar - Videreuddannelsesregion Nord 253,697 kB
Høringssvar - Videreuddannelsesregion Syd og Region Syddanmark 1,580 MB
Høringssvar - Videreuddannelsesregion Øst 104,915 kB
Høringssvar - Yngre Læger 194,195 kB
Høringssvar - Aalborg Universitet 87,762 kB
Høringssvar - Dansk Cardiologisk Selskab 114,703 kB
Høringssvar - Dansk Ortopædisk Selskab 49,188 kB
Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab vedrørende dimensioneringsplan 2022-2025 468,759 kB
Høringssvar - ift dimensionering af HU forløb i BU psykiatrien. 419,703 kB
Supplerende høringssvar - Dansk Cardiologisk Selskab 431,628 kB
Supplerende høringssvar - Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi 441,453 kB