Høring

Høring

Høring af bekendtgørelser vedr. ændringslove til lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (psykiatriloven)

Bekendtgørelser
Sundhed
24-10-2019
24-12-2019
01-11-2019
2019/2020
27-09-2019