Høring

Høring

Frekvenspolitisk rammemandat

Høring over udkast til bekendtgørelse om frekvenspolitisk rammemandat

Energistyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om frekvenspolitisk rammemandat i høring.

Det frekvenspolitiske rammemandat indeholder bindende retningslinjer for Energistyrelsens overordnede prioritering af den danske frekvensanvendelse og Energistyrelsens administration af frekvensloven.

Det frekvenspolitiske rammemandat indeholder en beskrivelse af, hvilke målsætninger Energistyrelsen skal arbejde hen imod, og inden for hvilke rammer Energistyrelsen har råderum til at følge de fastlagte målsætninger i situationer, hvor der er ændrede forudsætninger eller forhold. Det frekvenspolitiske rammemandat udstikker med andre ord rammerne for Energistyrelsens administrative udmøntning af de politisk trufne beslutninger.

Udkast til bekendtgørelse om frekvenspolitisk rammemandat er blevet gjort mere generel i forhold til det gældende rammemandat, blandt andet i forhold til ikke at angive specifikke frekvensbånd samtidig med, at rammemandatet fortsat giver en retning for Energistyrelsens daglige administration og arbejde internationalt.

Eventuelle bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat bedes være Energistyrelsen i hænde senest den 23. oktober 2019 på e-mail tele@ens.dk.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Erhverv
23-10-2019
29-12-2019
2018/2019
24-09-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 136,050 kB
Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat 223,408 kB
Høringsbrev 28,843 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 206,289 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,433 MB