Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn (Ændring af formålsbestemmelser i vedtægter for fonde, krav om indhentelse af straffeattest og præcisering af rækkevidden af socialtilsynets godkendelse og tilsyn)

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn (Ændring af formålsbestemmelser i vedtægter for fonde, krav om indhentelse af straffeattest og præcisering af rækkevidden af socialtilsynets godkendelse og tilsyn)

Social- og Indenrigsministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn (Ændring af formålsbestemmelser i vedtægter for fonde, krav om indhentelse af straffeattest og præcisering af rækkevidden af socialtilsynets godkendelse og tilsyn) i høring.

Lovforslag
Social og omsorg
23-10-2019
23-12-2019
01-07-2020
2018/2019
24-09-2019

Dokumenter