Høring

Høring

Udkast til revideret bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber
Bekendtgørelsesændringen skal bl.a. følge op på det lovforslag om ændring af vandsektorloven, selskabsskatteloven, elforsyningsloven og varmeforsyningsloven, som netop har været i høring. Det forventes således, at bekendtgørelsen udstedes, når lovforslaget er vedtaget, og træder i kraft samtidig med ændringsloven d. 1. januar 2020.

For det andet indeholder revisionen ændrede regler om vandselskabernes indregning af omkostninger til beskyttelse af vandressourcer, herunder BNBO, som bl.a. skal lette gennemførelsen af tillægsaftale til aftalen om pesticidstrategien 2017-21.

Derudover indeholder revisionen en række andre ændringer, der har vist sig behov for.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
15-10-2019
15-12-2019
01-01-2020
2019/2020
Lise Wesenberg Jensen
lwj@ens.dk
24-09-2019