Høring

Høring

Høring om udkast til en række bekendtgørelser som følge af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats (LAB)

Høring om udkast til en række bekendtgørelser som følge af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats (LAB)
Vedlagt er udkast til en række bekendtgørelser, der følger af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats og den efterfølgende lovimplementering, til eventuelle bemærkninger. Blandt andet er udkast til bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats vedlagt, som er den primære bekendtgørelse på beskæftigelsesindsatsen. 
En arbejdsgruppe ser på udformning af reglerne om rimelighedskravet. En supplerende høring følger om resultaterne af dette arbejde.
Bekendtgørelserne er vedlagt i tre bilag:
- Bilag 1: Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
- Bilag 2: Bekendtgørelser, der gennemskrives som følge af LAB (ændringer fremgår med rettemarkering)
- Bilag 3: Bekendtgørelser, der konsekvensrettes som følge af LAB
Se vedlagte oversigt over bekendtgørelserne i de tre bilag.

Der henvises i øvrigt til vedlagte høringsbrev.
Bekendtgørelser
Arbejdsmarked
09-10-2019
09-12-2019
01-01-2020
2019/2020
20-09-2019