Høring

Høring

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelsen om ændring af bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde samt om nedsættelse af organer til varetagelse heraf og om disse organers sammensætning

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelsen om ændring af bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde samt om nedsættelse af organer til varetagelse heraf og om disse organers sammensætning
Hermed sendes udkast til bekendtgørelsen om ændring af bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde samt om nedsættelse af organer til varetagelse heraf og om disse organers sammensætning.

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til udkastet senest:
22. oktober 2019 kl. 12.00.

Høringssvar bedes sendes til: Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg eller på mail til: Fuldmægtig Daniel Lauest Vistisen på danvis@erst.dk.

Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsesudkastet, som findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk, og her på Høringsportalen.
Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
22-10-2019
22-12-2019
01-12-2019
2019/2020
Daniel Lauest Vistisen
danvis@erst.dk
19-09-2019

Dokumenter