Høring

Høring

Høring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for LD Fonde

Høring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for LD Fonde

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om finansielle rapporter for LD Fonde i høring.

 

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Lønmodtagernes Dyrtidsfond skal først og fremmest ændres som følge af ændringen af ferieloven og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, idet Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD Fonde) har fået til opgave at forvalte og administrere de tilgodehavende feriemidler, der opstår ved overgangen til samtidighedsferie. Derudover er der behov for at ajourføre bekendtgørelsen i forhold til den udvikling, der er sket på regnskabsområdet siden 2005, hvor den gældende bekendtgørelse blev udstedt.

 

Det er hensigten, at bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. januar 2020 med virkning for regnskabsår, der starter den 1. januar 2020 eller senere.

 

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 11. oktober 2019.

 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til Bo Binder Iversen på:  bbi@ftnet.dk.

 

Høringssvar offentliggøres på høringsportalen.

 

Kontaktperson: Bo Binder Iversen

 

Direkte tlf.nr.: 33 55 84 05

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
11-10-2019
11-12-2019
01-01-2020
2018/2019
Bo Binder Iversen
bbi@ftnet.dk
17-09-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 164,335 kB
Udkast til bekendtgørelse 849,487 kB
Bemærkninger til ændringer 199,755 kB
Høringssvar
Høringssvar 366,461 kB