Høring

Høring

Høring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS

Høring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS i høring. Udkastet kan downloades nedenfor.

 

Det er hensigten, at bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. januar 2020 med virkning for regnskabsår, der starter den 1. januar 2020 eller senere.

 

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 11. oktober 2019.

 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til Bo Binder Iversen på:  bbi@ftnet.dk.

 

Høringssvar offentliggøres på høringsportalen.

 

Kontaktperson: Bo Binder Iversen

 

Direkte tlf.nr.: 33 55 84 05

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
11-10-2019
11-12-2019
01-01-2020
2018/2019
Bo Binder Iversen
bbi@ftnet.dk
17-09-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 164,586 kB
Udkast til bekendtgørelse 511,146 kB
Bemærkninger til ændringer 197,205 kB
Høringssvar
Høringssvar 219,727 kB