Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om vandråd mv.

Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport (UDKAST)
Forud for tredje generation af vandområdeplanerne (2021-2027) forventer Miljø- og Fødevareministeriet, at kommuner og vandråd igen vil give bidrag til indsatsprogrammet for den fysiske vandløbsrestaureringsindsats. Udkast til bekendtgørelse om vandråd mv. er i offentlig høring frem til den 14. oktober 2019.
Bekendtgørelser
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
14-10-2019
14-12-2019
23-10-2019
2019/2020
Oliver Ries
olrie@mfvm.dk
16-09-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 99,455 kB
Høringsliste 94,284 kB
Udkast til bekendtgørelse om vandråd mv. 191,001 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 334,234 kB